Meny - Produkter
Välkommen!
Hörapparater
Tekniska hjälpmedel
HPI / Echo
Hörsel
EchoFM
Echo MiniTech
Echo IR
Echo Wake
Echo MegaLoop
Tal
Batterier
Groupware
Internet skydd
Kontakt

Hörseltekniska hjälpmedel från Hearing Products InternationalEchoFM är ett bärbart tekniskt hjälpmedel som är utvecklat för att en person med nedsatt hörsel skall kunna lyssna på TV/Radio/och andra ljudkällor.

Ett trådlöst FM-system är ett tekniskt hjälpmedel som förstärker svaga ljud för hörselnedsatta personer och överför dem trådlöst via radiosignaler.
                                                                          läs mer>>

   Induktionsslinga

Echo MegaLoop är den senaste versionen av Echo slingför-stärkare, med många unika egenskaper.
Ett slingssystem låter hörapparatbrukaren ta emot ljud som fångas upp och överförs direkt till hörapparaten via telespolen (T-läget på hörapparaten). Ljud från TV, radio, hi-fi anlägg-ningar och även samtal kan förbättras betydligt beroende på dämpning av bakgrundsbuller och den ökade signalstyrkan till hörapparaten.
                                                                          läs mer>>

   Echo MiniTec - Digitalt kon-   trollerad samtalsföstärkare


Denna nya, lätta samtalsförstärkare erbjuder en portabel ljudförstärkning för både hemmabruk och i andra miljöer. MiniTech har en digital volymkontroll som möjliggör enkel och noggrann inställning av ett stort volymomfång.

                                                                         läs mer>>

 

      Överföring med infrarött ljus

 

Den nya Echo IR är ett system som via infra-rött ljus överför ljud med mycket god ljudkvalitet för alla typer av hörsel-nedsättningar. Ljud från TV, radio, hi-fi anläggningar och samtal matas genom en liten sändare och överförs via infra-rött ljus till en lika liten mottagare. Denna mottagare kan användas tillsammans med ett headset med digital kvalitet, för brukare utan hörapparat eller med en halsslinga för hörapparatbrukare. Flera mottagare kan användas till samma sändare.

                                                                           las mer>>

    EchoWake

    -  Vibrerande alarmklocka

 

Denna vibrerande alarmklocka erbjuder stor mångsidighet, då man kan välja mellan enbart vibration, vibration och ljudalarm eller enbart lågfrekvent ljudalarm.
EchoWake har ett extra uttag där man kan koppla in en ljusblixt, som finns att köpa separat. På detta sätt kan man använda både vibrator, ljus och ljud eller två stycken vibratorer, då uttaget för ljusblixten kan användas till en andra vibrator.
                                                                         läs mer>>

Reformit Media HB
Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm           Tel: +46 (8) 6449066            e-post: info@reformit.se
(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad:
2005-09-20 09:06